Kurultáj - egy őrült világban csak az őrültek a normálisak - mára a pogányság lett a hivatalos

Rudolf János küldte be 2022. 10. 20., cs – 20:00 időpontban

Néplap 2009: Emberek tucatjai veszekednek össze ennek a rendezvénysorozatnak a megítélésén is. Egyik tábor szerint „nagytudású emberek” gyűltek „több százezer” számra össze, míg a másik tábor szerint „az ordító magyarkodás a gagyi üzletelés eszköze” és „aki ad valamit a magyarságára, annak szólnia kell ellene!” Szerintem kunjaink csak nagyon ügyesen „találták ki magukat” Rájöttek, hogy mire van igény és ez mennyire passzol az ő adottságaikhoz. Nem kell tehát elhinni a több százezres tömeget, ám ha csak a valós 7-8ezres számot nézem az már akkor is szép teljesítmény. Idővel ebből pedig egy kitűnő turisztikai brendet is építhetnek. Itt a brend része "Krisztus szittya-magyar származása" és "Attila Hunnia királya", ám ez a propaganda nem azért van, hogy az ártatlan látogató mindent benyeljen vagy éppen ellentétesen ezzel veszekedjen, hanem csak azért van, hogy a turisztikai szórakozást biztosítsák. Ugyanúgy mint Disneyland-ben. Ott is vannak akik Donald-kacsának öltöznek.. Persze ebben az országban Izaura felszabadítására is gyűjtöttek.. ám szólok, hogy a "Rabszolgasors" csak egy film a tévében és butaság azon vitatkozni, mert mi ott jártunk és élveztük.

Én akkor figyeltem fel erre a rendezvényre, mikor a hajdanán Grósz elvtársat az USA-ba elkísérő Kondor Katalin A HÉT című hazudozós politikai műsor szerkesztő-arca javasolta azt egy neten is nézhető videón. link itt
Ugyan Vukics (főszervező) nemzetbiztonsági egyetemi őrnagy által előzetesen közzétett témákon sokáig nem bírtam eldönteni (pilisi szívcsakrák, "Hunor-Magyar erkölcsiséget", helyi pénzek bevezetésével kell kezelni a pénzügyi válságot, Szövetségi bank megalapítása /mi egy bankrablás egy bank alapításához képest, hogy egy klasszikust idézzek/ stb..stb.. ) szóval, hogy a sok alternatív marha komédiába fullasztja-e az egészet és visítva fogok röhögni néhányon, vagy egy idő után hangosan felhorgad az igazságérzetem - ám bíztam abban, hogy kibírom az egészet végig, csendben, és közben még maradandó agyikárosodást sem fogok szenvedni..
Így pénteken déltől estig voltunk kint, valamint szombat estétől sátorral.. (mert azt hittük a nagy szombati estére jó bulit csinálnak, de ebben csalódtunk. Sámándobosokon kívül semmi extra, de annak is 11-re vége lett mert jött az eső)

Nos a valós látogatói számot úgy lehet matekolni, hogy ha a szervezőket és a vásározókat nem kalkuláljuk hozzá, akkor megyénként cca 10-80 sátorban laktak, plusz a másik érdekes adat amiből lehet még következtetni az a parkolók mérete és az ott található autók száma. A nagyobb látogatói parkolóba csúcsidőben sem volt több mint 6-700 autó /350-400m hosszan cca 6 sorban/, míg a kicsiben pedig ennek nagyjából a fele.
Így az én meglátásom szerint max 1000-1500 lehettek akik táboroztak, és a legnagyobb csúcs idején sem volt kint 7-8ezer embernél több egyszerre. Amúgy az egész terület egy cca 0,5km X 1,5km-es részben ligetes részben füves puszta. Parkolóstól, vásárostól, programostól, „szálláshelyestől” mindenestől ekkora..

Az emberek kedvesek, segítőkészek, mindenki barátságos, és ha az ártatlan ember azt a pár fentebb említett előadós sátrat is elkerüli (és nem bosszankodja fel magát azon a sok sületlenségen ahogyan ott félnótások észt osztanak) nos akkor egy tényleg jó kis piknik.
Igaz a gyerekeknek megadatott minden, amitől az embernek anno elment a kedve az úttörőmozgalomtól (ügyességi váltó- és sorversenyek, számháború, társasjáték, agyagozás, kötélverés, stb..) és az árak is magasabbak mint a Balatonnál (pl. lángos, kolbász egyértelműen több, az üdítő cca ugyanannyi) a parkolás 500Ft, a toitoiwc 50Ft, ám ezért viszont tényleg minden nagyon tiszta. Sehol egy eldobott csikk, sehol egy kallódó műanyagflaska (cigizni amúgy is csak a kijelölt helyeken lehetett) és közben jurtákat láthattunk, élőképeket mutatnak be.. Igaz mikor metálzenére járták a csárdást a tömeg meg még csápolt is előttük az kicsit elborzasztott, de nem kell mindenen mindig fennakadni.. mert szórakozni mentünk és nem hagyományt tanulni. Amúgy a hagyományokat láthatóan még csak éppen most írják-készítik és vannak akik szerint ezzel a „valódi hagyományőrzést bekoszolják” - ám ismétlem: nem kell mindig mindenen fennakadni. Liberalizmus kedves elvtársak liberalizmus!

Szóval ez lényegében szerintem ugyanaz lenne mint a hajógyári sziget, csak ezen a helyen más a dizájn. Nagy előnyük, hogy jóval kevesebb a részeg, és a kosz, a hajógyári-körültájhoz képest pedig még árban is sokkal kellemesebb.
Még érdekes adalék, hogy Kunszentmiklós másik felén meg a Civil Akadémia csinált ezzel azonos időpontban egy teljesen hasonló sátras bulit, de pl. szeptemberben ugyanitt Bösztörpusztán már birkafőzős hétvégét terveznek, míg ugyanezt a sóműsort jövőre 60km-rel odébb Bugacon adják majd ismét elő. Minderre mondom, hogy szerintem legyünk rájuk büszkék! A Forma-1, stb.. után ennek a kishazának teljesen észrevétlen egy új turisztikai desztinációja született. Közel Pest viszont jók a pusztaromantika adottságai (sík, homok, betyár?), és végre kunjaink is „kitalálták magukat”, hogy milyen szolgáltatással vonzhatnak embereket.

Ami amúgy is csak nálunk újdonság, akad a világon még több hasonló:
http://www.spectaculum.de/
http://www.timetravel-britain.com/arti.../travel/fairs.shtml
http://www.englandsmedievalfestival.com/
http://www.provins.net/index.../fetes-et-manifestations.html
http://www.adventon.de/

így csak a félnótás és a hétköznapokban meg nem értett politikusok (mint pl Gonda László, Stekler Ottó, stb..stb..) fogják fel véresen mikor ott egymáson taposva és tülekedve vetélkednek ezen műkosztűmös „Szent Korona Köztársasága” című bohózatában elnyerhető szerepekért.. ám szerintem még ők is szórakoztatóan hatnak. Hát ne kövezzük meg őket, hanem csak élvezzük! Élvezzük még akkor is ha "műanyagízű, inkoherens, továbbá, szellemileg igénytelen, hamis” „echte ungarische wirtschaft” - mert ilyeneket is csak valódi sznobok mondogatnak.

Néplap - Rudolf János, 2009, augusztus

 

Az Egyház élő hitével összhangban - 2009. szeptember 19
 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus hit megőrzésére az újpogányság egyre terjedő szellemével szemben. A testület levelét, melyet szeptember 20-án minden katolikus templomban felolvasnak, az alábbiakban adjuk közre.

Krisztusban Kedves Testvérek!

Szent István király intelmei ma is időszerűek. Közülük az első a katolikus hit megőrzésére vonatkozik. Mi, akik mint püspökök a tiszta katolikus hit őrei vagyunk, nem hagyhatunk figyelmen kívül néhány olyan jelenséget, amely napjainkban híveink körében is terjed.
Azt tapasztaljuk, hogy ismét erőre kapott egyfajta pogányság. Ahogyan Szent István halála után, úgy most is támadja a kereszténységet. Néhány évvel ezelőtt még az elvilágiasodást tartottuk szinte az egyetlen veszélynek. Bár továbbra is jelen van népünk körében ez a fogyasztói szemlélet, az élvhajhászás és a hedonizmus bálványa, ma az újpogányság szelleme is erősödik.
A kommunista évtizedek alatt próbáltak mindent elfelejtetni, ami magyar és keresztény azonosságunkat erősítette. Kisebbrendűségi érzést tápláltak belénk, azt sulykolták, hogy utolsó csatlósok vagyunk, nacionalisták és soviniszták. Ehhez újabban a kirekesztő és a rasszista jelzőt is hozzáteszik. Mindezeket a szeretettel ellenkező magatartásokat határozottan elutasítjuk. Szükséges és jogos, hogy helyes öntudatra ébredjünk, keressük, újra tudatosítsuk igazi értékeinket, magyar örökségünket kulturális, történelmi és tudományos területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerősödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás magyar kultúránkban is megtestesült, azt megnemesítette és megszentelte. Ezeréves magyar kultúránk a keresztény hit nélkül nem érthető. Ezt az öntudatra ébredést mi is nagyon fontos keresztény és magyar feladatnak tekintjük.
Sajnos azonban ennek az öntudatra ébredésnek vannak vadhajtásai is. Ezek egyike a különböző vallási elemeket keverő ún. „ősmagyar szinkretizmus“. Ez a jelenség azért is nagyon veszélyes, mert kereszténynek tűnő vallási nyelvezetet használ és könnyen megtévesztheti még a vallásukat gyakorló hívőket is. Ezek közé tartoznak a Jézusról és Szűz Máriáról szóló tudománytalan állítások. Ilyenek pl. a „Jézus, pártus herceg“-elmélet, vagy a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar vallás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése. Olykor még a legnemesebb hagyományőrző mozgalmakat is felhasználják arra, hogy a pogányságot népszerűsítsék. Keresztény hitünk nem pusztán az ember istenkeresésének az eredménye, hanem Isten kinyilatkoztatásán alapul, amely Krisztusban teljesedett be. Ő az út, az igazság és az élet az egyének és a nemzetek számára is.
Ezért kell megemlítenünk a hitünk igazságát fenyegető egyéb veszélyeket is, mint pl. az okkultizmust, a spiritizmust és a bálványimádás különböző formáit.
Arra kérjük katolikus testvéreinket, hogy óvakodjanak minden ilyen megtévesztő kezdeményezéstől.
Pál apostol figyelmeztetése napjainkban is időszerű: „Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják“ (2Tim 4,3-4).
Katolikus hitünk elleni támadás érkezik a szélsőségesen liberális eszmék irányából is, amelyek a relativizmus diktatúráját erőltetik ránk, azt a szemléletet, amely kétségbe vonja magának az igazságnak a létét. Ez az irányzat az élet tisztelete helyett a halál kultúráját terjeszti. Tagadja vagy relativizálja a férfi és a nő különbségét, valamint a házasságot és a családot. Ezzel szemben mi elfogadjuk a teremtő Isten tervét az emberről, a családról, a kultúráról, a nemzetről. A globalizációval szemben a katolicitást valljuk. A katolikus igazság nem nemzetközi, hanem nemzetek feletti, de hogy konkrétan létezhessen, a nemzeti kultúrákban kell megtestesülnie.
Katolikus hitünket kikezdheti az a felfogás is, amelyet így szoktak megfogalmazni: „vallásos vagyok a magam módján“. Csak akkor vagyunk és maradunk katolikusok, ha az Egyház élő hitével összhangban hiszünk, mert egyedül egyházának ígérte meg Jézus Krisztus: „Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig“ (Mt 28,20).

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Forrás: https://regi.katolikus.hu/cikk.php?h=1386Frissítés 2023 április:
Aztán a pogányok táncát az un. "barantát" nyomták már Ferenc arcába is. Ledöbbentő, de Ferenc arca is kifejező. Tánc végén Ferenc hüvelykujját emelve "dobott egy lájkot".
Mindig figyelmeztet nem a "szosölben" kell élni, itt nálunk a Pázmányon is mondta, mégis lájkolt. Lájkol az aki nem akarja lájkot.

Ezekre az "ősi(?) szittya" dallamokra (nem magyar népzene, nem Kodály Bartók gyűjtése) Ferencnek sem a taps és az öröm a nevetés volt arcán, Ferenc nagyon kifejező ember. Nem pusztán a szavaival beszél, hanem egész lénye gesztusai mozdulatai is nagyon kifejezőek.
Rabló kezük már átölel minket, újpogányság szelleme terjed, csakhogy már senki sem szól, a pogányság lett hivatalos.

Ezért a táncért 14 éve még püspöki konferencia emelt szót. Ebben a táncban nem család van, a fiú és lány egymásra találása, hanem homályos hunnia mitológia. Politikára cseréltük a családot, magát a szerelmet adtuk oda érte. Így nem lesznek unokáink, pedig nem a gyárakba robotoknak neveljük. Persze nehéz, mert ma cukorral és bottal kergetnek minket. Egyik oldal adja a cukrot és ölelget, közben gyurcsányék bandája meg kerget minket. Már a pápának kellett beszélnie ezt a témát: békés pogányság érzéketlenné tesz:

Ferenc a magyar püspököknek: "Ha bármiféle szekularizációval találkozunk, az valójában kihívás és felhívás arra, hogy megtisztítsuk az Egyházat mindenféle világiasságtól. Térjünk vissza ehhez a szóhoz, mely a legrosszabb: a világiasságba süllyedés a legrosszabb, ami történhet velünk! Ez egy békés, megnyugtató pogányság, olyan pogányság, amely nem veszi el a békédet. Miért? Mert jó? Nem! Hanem mert érzéketlenné tesz, elaltat!" 

Csak mutatom ilyen mikor még nem koszolták be pogányok, amikor még tiszta,  "Ez A néptánc".
Ebben még fiú és lány van, a "család" az igazi család  (és nem homályos hunnia mitológia) merthogy a tánc = szerelem!
Fiúk és lányok egymásra találása és NEM politika
, érezni is lehet rajta hát minő csoda!:

 


Cikk háttere, amit a cikk készítésekor nem lehetett -  Tehát (1) kell és (2) illik is az eredeti történetet kiegészíteni:

Még szegény Léhmann Gyuri a siófoki híres "devizaperes ügyvéd" (már meghalt) jobbikos képviselő jelölt is volt, többször is járt Keszthelyen, a devizás ügyei publikálása okán, onnét a barátság. Nos Gyuri akarta, hogy okvetlen menjünk el a Kurultájra. Ő azon a rendezvényen valami fontos ember is lett. Gyuri devizás témában előadást is tartott, de még szenátor is lett. Hát el kell menni, el kell menni.. Oké Gyuri elmegyünk. Kurultájon ott leszek.
Ám alig érkeztem meg parkolóba, egy kisebb szakasz Magyar Gárdista fogadott. Közölték velem, hogy ők a Léhmann úr kérésére jöttek elém, mert a szenátor úr hívta fel figyelmüket én furcsákat beszélek. Ők tehát vigyázni fognak rám, ha bolondságot mondok nehogy bajom legyen, de vegyem tudomásul már most az elején, hogy ők nagy nemzetiek! Tehát azt közölték, hogy megvédeni jöttek ugyan, de ők nekem nem haverok.
- Jaj, hát ti is nemzetiek vagytok? - színészkedtem el mennyire meglepődök - Már megrémültem, hogy ti nem barátok, de ha ti is nemzetiek meg én is, akkor nincsen itt semmi baj. Mi azonosat akarunk, barátok vagyunk. 
Azzal megölelgettem őket, jól megpuszilgattam mindent, majd a végén leforráztam szegényeket: Hát ha nemzetiek akkor ti is balosok.. vagy nem balosok? Az nem lehet jobbosok, nemzeti érdek balon van. Nem én találtam ki, Bibó mondta... Tudjátok az a Bibó akiről elnevezett kollégiumból Orbán jött. Az a Bibó aki 1956-ban egyetlen miniszter aki nem menekült el, a Parlament épületében várta be a szovjet katonákat...
Na a gárdista csapat teljesen lefagyott. Máris megértették Léhmann Szenátor miért küldte őket. Estig hozzánk mukkot sem szóltak többet. Nem akartak ők többet ilyen pusziszkodós élményt. Sötétedéskor jött pici eső, gárdisták maguktól kérés nélkül is hoztak ponyvát, segítettek, igazi jólelkű emberek voltak. Aztán a csöpörgés után tábortüzet raktak. Akkor érdekes mód már azt akarták, hogy maradjunk, beszélgessünk. A kíváncsiságuk nagyon fúrta oldalukat: Hogyan is van ez a nemzeti oldal? Ők ezt nem értik. Itt valami nagy ellentmondás van: ők úgy tudták a nemzeti oldal az a jobboldal. Azt hitték engem nagyon becsaptak, de szerintük olyan rendes gyereknek is tűnök, hát megjavítanak..... 
Csak meg kellett hallgatni őket, elmesélték azokat a butaságaikat amikkel átverték őket, majd egyszerű kérdések, aztán saját maguktól is rájöttek. Ők ábrándultak ki, nagyon elkeseredtek. Még sajnáltam is nem engem térítettek meg...
Mondanám, hogy pár gárdistával legalább kevesebb lett, de Léhmann Gyuri viccesen fogadta, nem zavarta fellázítom embereit. Csak pár nap a hatása. Igen Gyuri a propaganda valóban elmossa.. Gyuri okos ember volt, tisztességes ember volt. Mindegy melyik oldal. A tisztesség a becsületesség a segítő szándék az emberség stb.. nem politikai oldal kérdése. Csak viccelődni jó téma.. 

Bibó István szerint a jobboldal tőkepárti, a pénzt hajszolja. Ezért pl kevesebb gyerek születik, fogy a nemzet, csökken a népesség.
Tehát Bibó István szerint: "a valós [..] nemzeti érdek baloldalon van"
Bővebben: https://mek.oszk.hu/02000/02043/html/index.html

Zene Dr. Léhmann György emlékének. A vén csavargó halála, "csuzligolyó" előadásában. Jobb mint az eredeti.
(azokban az években az ország messze legtisztességesebb jogásza, cca egyetlen..

Az egész EU-ban a bankok vesztettek, csak nálunk nem. Itt a tolvajok "bankadóval" a hasznon a profiton megosztozhattak..
Orbán Viktor a lopott szajréból népszerűséget vásárolt magának, de még hős is lehetett aki azokat a csúnya bankokat megkopasztja - csak a pénzt nem kapta vissza senki)

Új hozzászólás